City Meetings & SuperEvent  – Persondatapolitik (GDPR)

Vi passer godt på dine personoplysninger. Her kan du læse vores persondatapolitik.

Persondatapolitik (oplysningspligten)

Beskyttelse af personlige oplysninger har høj prioritet hos CityMeerings – en del af SuperEvent ApS. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan City Meetings & SuperEvent ApS (herefter ”vi” eller ”os”) behandler dine personlige oplysninger.

Dataansvarlig

Dataansvarlig er SuperEvent ApS, CVR-nr. 29603189, Tæbyvej 3, 2610 Rødovre, Danmark. Hvis du ønsker at benytte dine rettigheder, som er beskrevet nedenfor, eller hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 3871 1717 eller via e-mail post@superevent.dk.


Formål: Køb og booking af ydelser som oplevelser events & arrangementer.

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne behandle din ordre (booking af ydelser/oplevelser/events/arrangementer), herunder:

 • Udsendelse af tilfredsheds-undersøgelse vedrørende dit besøg hos os
 • Information om dit bookede arrangement (servicemeddelelser)
 • Statistik

Kategorier af personoplysninger, som vi behandler og behandlings-grundlag
Vi behandler følgende personoplysninger, som er indsamlet hos dig:

Databeskyttelsesforordningen, herefter omtalt som ”forordningen”
Databeskyttelsesloven, herefter omtalt som ”loven”.

Kategorier Oplysninger Behandlingsgrundlag
Almindelige personoplysninger:

 

Stamoplysninger såsom navn, e-mail, og telefonnummer.

Arrangement/ydelse, tidspunkt & dato.

Vi behandler almindelige personoplysninger, da det er nødvendigt for at opfylde en aftale (dit køb), eller forud for indgåelse af aftalen (din booking), jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. b.

Vi kan behandle almindelige personoplysninger for at varetage en legitim interesse til at kontakte dig, hvis der skulle opstå behov ifbm. din booking, f.eks. ændringer i tid/sted o.l. jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. f.

Vi behandler også dine personoplysninger for at sende tilfredshedsundersøgelser til dig med henblik på at optimere vores services til dig, som kunde, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. f.

Vi kan endvidere behandle personoplysningerne, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. c.

Det er obligatorisk, at du afgiver ovenstående oplysninger, hvis du vil handle med os og booke en ydelse eller et arrangement. Hvis vi ikke modtager oplysningerne, kan vi ikke behandle din ordre.
Vi behandler ikke følsomme personoplysninger i forbindelse med dit køb og booking af ydelser hos SuperEvent.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine oplysninger kan deles, herunder videregives og overlades inden for SuperEvent ApS. Herudover kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder for at overholde vores retlige forpligtelser, eller rettigheder i medfør af anden lovgivning, eller hvis det er påkrævet af en myndighed.
 • Revisor, og evt. advokat og øvrige rådgivere
 • Bogholder
 • IT-leverandører i forbindelse med drift, vedligeholdelse og support af vores it-systemer.

Dine oplysninger lagres inden for EU (Den Europæiske Union) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”).

Opbevaring og sletning
Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger op til 5 år samt løbende regnskabsår efter behandling af dit køb, jf. bogførings-loven.

Hvis du ikke gennemfører dit køb, eller hvis du ved booking ikke har foretaget betaling, kan du logge ind på din konto og slette din brugerprofil.

Det er udelukkende relevante medarbejdere, der har adgang til oplysningerne. Derudover it-administratorer, som er omfattet af databehandleraftale.


Formål: Tilmelding til nyhedsmail/sms

For at få tilsendt nyhedsmail/sms med særlige tilbud og nyheder, skal du give SuperEvent ApS dit samtykke til, at vi kan:

 • indsamle og behandle dine personoplysninger for at kunne sende dig nyhedsmail/sms om vores tilbud, nyheder og arrangementer.

Hvis du som abonnent på vores nyhedsmail/sms vælger, at købe og booke et arrangement hos os, vil vi herefter behandle dine oplysninger for at behandle din ordre på et andet grundlag end samtykke – du kan læse mere om din behandling af oplysninger ved køb og booking af arrangementer under punktet ”Formål: Køb og booking af ydelser som oplevelser events & arrangementer.”.

Kategorier af personoplysninger, som vi behandler, og behandlingsgrundlag
Vi behandler følgende personoplysninger, som er indsamlet hos dig:

Databeskyttelsesforordningen, herefter omtalt som ”forordningen”
Databeskyttelsesloven, herefter omtalt som ”loven”.

Kategorier Oplysninger Behandlingsgrundlag
Almindelige personoplysninger, herunder profilering og direkte markedsføring:

 

Stamoplysninger såsom navn, e-mail, og telefonnummer.

 

 

Vi behandler almindelige personoplysninger, som er nødvendige til administration af dit abonnement på vores nyhedsmail/sms, jf. forordningens art. 6, stk. 1, nr. a (samtykke).

Herudover behandler vi de oplysninger, som du har afgivet til os, jf. jf. forordningens art. 6, stk. 1, nr. a (samtykke).

 

Det er kun obligatorisk, at du afgiver af ovenstående oplysninger, hvis ønsker at abonnere på vores nyhedsmail/sms.

Det er således valgfrit, om du vil afgive en række andre af de ovenstående oplysninger:

·        Navn

Hvis du afgiver disse oplysninger, vil vi bruge disse for bedre at kunne identificere dig og evt. skræddersy tilbud og nyheder til dig (profilering, herunder direkte markedsføring).

Retten til at modsætte sig direkte markedsføring
Du kan til enhver tid trække dit samtykke til direkte markedsføring tilbage, hvorefter vi ikke længere vil behandle dine personoplysninger til dette formål.
Vi behandler ikke følsomme personoplysninger i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrev/sms.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine oplysninger kan deles, herunder videregives og overlades inden for SuperEvent ApS. Herudover kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder for at overholde vores retlige forpligtelser, eller rettigheder i medfør af anden lovgivning, eller hvis det er påkrævet af en myndighed.
 • Revisor, og evt. advokat og øvrige rådgivere
 • Bogholder
 • IT-leverandører i forbindelse med drift, vedligeholdelse og support af vores it-systemer.
 • Til eksterne samarbejdspartnere, som sender nyhedsbreve og målrettet markedsføring på vegne af os samt til din bedømmelse af vores arrangementer.

Visse virksomheder er databehandlere og dermed underlagt vores instruks og behandler personoplysninger, som vi er dataansvarlige for. Databehandlere må ikke anvende oplysningerne til andre formål end opfyldelse af aftalen med SuperEvent. Dette fremgår af databehandleraftalen.

Dine oplysninger lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”).

Opbevaring og sletning
De oplysninger, som er nødvendige for at administrere dit abonnement på nyhedsmail/sms opbevares under hele dit aktive medlemskab af SuperEvent ApS. Disse oplysninger udgør e-mailadresse og evt. mobil & navn, samt evt. øvrige oplysninger, som du har givet samtykket til.

Ved køb og booking af arrangementer, opbevarer vi oplysningerne herom i op til 5 år samt løbende regnskabsår efter behandling af dit køb, jf. bogførings-loven.

Du har ret til enhver tid til at opsige dit abonnement. Hvis du vælger det, ophører abonnementet, og dine personoplysninger slettes.

Det er udelukkende relevante medarbejdere, der har adgang til oplysningerne. Derudover it-administratorer, som er omfattet af databehandleraftale.

Særligt om samtykke

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os eller framelde nyhedsmail/sms direkte i det fremsendte nyhedsbrev.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandling af personoplysninger, der behandles på et andet grundlag.


Formål: Jobansøgning

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne behandle din jobansøgning, herunder:

 • Navn, adresse, telefonnummer.
 • Øvrige informationer og dokumenter, som du har sendt til os ifbm. din ansøgning eller givet os ifbm. evt. jobsamtale.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine oplysninger kan deles, herunder videregives og overlades inden for SuperEvent ApS.
Det er udelukkende relevante medarbejdere, der har adgang til oplysningerne. Derudover it-administratorer, som er omfattet af databehandleraftale.

Informationer bliver opbevaret så længe det er relevant i rekrutteringsøjemed i op til 6 måneder fra ansøgning.


Dine rettigheder

Retten til at modsætte sig direkte markedsføring
Vi foretager alene direkte markedsføring, herunder profilering, hvis vi har fået dit samtykke. Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke, og dermed fravælge direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine personlige oplysninger til dette formål.

Retten til indsigt:
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.

Retten til at få berigtiget data:
Du har ret til at anmode om at få dine personoplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Hvis du er oprettet som bruger ifbm. køb og booking af et arrangement, har du selv mulighed for at logge ind og rette dine personoplysninger.

Retten til at få slettet data:
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi behandler, undtagen i følgende situationer:

Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion, jf. bogføringsloven.

Hvis du beder om at få slettet personoplysninger, som relaterer sig til en igangværende ordre eller booking, vil vi herefter ikke vil have mulighed for at behandle din ordre eller bestilling.

Øvrige lovhjemlede undtagelser.

Retten til at få begrænset behandling af data
Du har ret til at anmode om vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.

Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af data
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personoplysninger, der er baseret på vores retmæssige interesser. Vi fortsætter ikke med at anvende dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine interesser og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Retten til at overføre data:
Du kan også kontakte os, hvis du vil høre om dine muligheder for dataportabilitet.

Vi foretager ikke automatisk behandling af personoplysninger (profilering).

Retten til at tilbagekalde dit samtykke
Hvis du har givet samtykke til en behandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på telefon +45 3871 1717 eller via e-mail post@superevent.dk.

Klage
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på post@superevent.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.


Brug af cookies

På vores hjemmesider indsamler vi cookies til at undersøge, hvordan websiden bliver anvendt, med det formål at forbedre brugervenligheden af vores hjemmeside. Oplysningerne i statistikken er anonymiserende og kan ikke henføres til navngivne brugere. Det er Google Analytics, der indsamler data om trafikken på vores hjemmesider.

Du kan læse hele vores cookiepolitik HER.

Opdatering af vores persondatapolitik
Vi passer godt på dine personoplysninger, og derfor kan der være behov for, at vi opdaterer denne persondatapolitik. Du vil altid kunne finde den seneste version på www.superevent.dk

Dette er 2.0 version af SuperEvent ApS persondatapolitik, senest opdateret 25. maj 2018.